To amplify true happiness

Det Vackraste

Det vackraste jag vet
Är att se dej när du sover
Här råder stilla frid
Och jag glömmer både rum och tid

Du ligger här bredvid
Och jag känner hur du andas
Att älskas utav dej
Är det vackraste för mej

Så sagolikt det är
Att se morgon-dimman lätta
När mörkret sakta flyr
Och att se hur dagen åter gryr

En kylig morgonbris
Sakta sveper genom rummet
Jag kryper tätt intill
Lycklig för att du finns till

Stunder av stillhet
Ett ögonblick av ro ibland
Stunder av lycka
Att bara ha varandra

Det är en rikedom
Att få älska och att att älskas
Vår kärleks varsamhet
Är det vackraste jag vet

Det vackraste som finns
Är att vara någon nära
När månen lyser klart
Över skog och mark så underbart

Du ligger här bredvid
Och jag känner hur du andas
Att älskas utav dej
Är det vackraste för mej

Stunder av stillhet
Ett ögonblick av ro ibland
Stunder av lycka
Att bara ha varann

Det är en rikedom
Att få älska och att älskas
Vår kärleks sårbarhet
Är det vackraste jag vet

Du ligger här bredvid
Och jag känner hur du andas
Att älskas utav dej
är det vackraste för mej

The Most Beautiful Thing

The most beautiful thing I know
Is to watch you when you’re sleeping
It’s quiet and peaceful here
And I forget both space and time

You’re lying here beside me
Andcan I feel you, breathing
To be loved by you
Is the most beautiful thing for me

How fairytale-like it is
To see the morning mist rise
When darkness slowly flees
And see the break of day

A cool morning breeze
Slowly sweeps through the room
I cuddle close to you
Happy that you exist

Moments of silence
A moment of quiet once in a while
Moments of happiness
To simply have each other

It is a great wealth
To love and be loved
The gentleness of our love
Is the most beautiful thing I know

The most beautiful thing there is
Is to be close to someone
When the moon is shining brightly
Over forests and fields, so wonderful

You’re lying here beside me
And can I feel you, breathing
To be loved by you
Is the most beautiful thing for me

Moments of silence
A moment of quiet once in a while
Moments of happiness
To simply have each other

It is a great wealth
To love and be loved
The gentleness of our love
Is the most beautiful thing I know

You’re lying here beside me
And can I feel you, breathing
To be loved by you
Is the most beautiful thing for me

I felt the misfortune of vast people during this one month. Myself was safe, but their misfortune tormented me. I cried many times.

As for me, a feeling becomes easy to listen to the Swedish song,Det Vackraste.

There is the happiness near us. The person who was full of love is happy. A considerate person is happy. The wealth is lost in an instant. There is the true happiness in our heart.


I will reopen Second Life in earnest if so. It is a projection of my heart. My heart can transcend the distance at time, too.

This entry was posted in Second Life and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s