Hvor Små Vi Er : How Small We Are

Ingen kunne se..
Hvad der ville ske..
Og alt hvad vi har gjort..
Betyder ikke spor nu..
Ingen ord kan nå..
Umuligt at forstå..
Den værste skyld er den du ik’ kan skyde på..
Ikke nok med jeg ku’ ha’ siddet på den strand..
Jeg har venner som jeg ved blev ramt..
Vi bruger så meget tid på at bekæmpe hinanden nu..
Sig mig hvad ville der ikke ske hvis vi glemte hinanden nu..
Og der er børn der mangler en mor nu..
Tænk at tingene kan se så sort ud..
Ufattelig udi det ekstreme..
Verden vender når du mindst venter det..

Omkvæd:
Det er det ansvar
Skæbnen den ta’r,
Når hvadend vi gør
Hverken gør til eller fra
Når det rammer
Ramler det her
For det minder os om,
Hvor små vi er.

Så mange gange før..
Kunne man sige sig selv hvorfor..
Hvad der kunne ske..
Når vi lever nu og her..
Der er en konsekvens..
Af alle ting vi gøre..
Men meningen er svær..
At finde lige her..

Så homie hør der er en tid hvor man må bryde rammen..
Flyd sammen, når tingenede bryder sammen..
Kære ven jeg ved at du fornemmer det..

Verden vender når du mindst venter det..

Omkvæd:
Det er det ansvar
Skæbnen den ta’r,
Når hvadend vi gør
Hverken gør til eller fra
Når det rammer
Ramler det her
For det minder os om,
Hvor små vi er.

Man tror det ikke når man ser hvad man ser..
Og der findes ingen manual til de følelser som det gi’r..

Glem dig selv..
Vi be’r for hver en sjæl..
Om det er med panden i gulvet eller hovedet på hæld..
Man kan kun tage ved lære hvis man tager affære min ven..
Situationen extrem men intentionen er ren så kom nu..

Omkvæd:
Det er det ansvar
Skæbnen den ta’r,
Når hvadend vi gør
Hverken gør til eller fra
Når det rammer
Ramler det her
For det minder os om,
Hvor små vi er.

Det er ikke sidste gang der sker noget vi ikke kan kontrollere..
Noget du ikke kan styre..
Hvad vil du gøre..?

Nobody could see ..
What would happen ..
And everything we’ve done ..
Does not track now ..
No words can reach ..
Impossible to understand ..
The worst guilt is not you can shoot ..
Not only do I ku ‘ha’ sat on the beach ..
I have friends who I know was hit ..
We spend so much time fighting each other now ..
Tell me what would happen if we forgot each other now ..
And there are children who lack a mother now ..
Think things can look so bleak ..
Inconceivably into the realm of extreme ..
World turns when you least expect it ..

Chorus:
It is the responsibility
Fate it’ll take,
When we do hvadend
Neither do to or from
When it hits
Stumble it here
For it reminds us
How small we are.

So many times before ..
One might say himself why ..
What could happen ..
Where we live now and here ..
There is an impact ..
Of all the things we do ..
But the meaning is hard ..
To find right here ..

So homie hear there is a time when one must break the frame ..
Float along when things are crashing down ..
Dear friend I know you feel it ..

World turns when you least expect it ..

Chorus:
It is the responsibility
Fate it’ll take,
When we do hvadend
Neither do to or from
When it hits
Stumble it here
For it reminds us
How small we are.

You would think that when one sees what you see ..
And there is no manual for the emotions as it’ll give ..

Forget yourself ..
We pray for each one soul ..
Whether it is with the forehead on the floor or head tilt ..
One can only learn if you take action my friend ..
Situation extreme but the intent is pure so come on ..

Chorus:
It is the responsibility
Fate it’ll take,
When we do hvadend
Neither do to or from
When it hits
Stumble it here
For it reminds us
How small we are.

It is not the last time something happens we can not control ..
Something you can not control ..
What would you do ..?

This entry was posted in Denmark, Rera, Second Life and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s